2
Trojan J 305 G-AC Antriebsbatterie www.sbstapler.ch Trojan J 305 G-AC
Com-Nr. TrojanJ305G-AC
Antriebsbatterie
Batterie V6 V
Batterie Ah305 Ah


Trojan T 125 Plus Antriebsbatterie www.sbstapler.ch Trojan T 125 Plus
Com-Nr. Trojan-T125Plus
Antriebsbatterie
Batterie V6 V
Batterie Ah240 Ah